Training

Groepen trainen in sollicitatietechnieken.

Organisaties streven naar en/of hebben een multiculturele samenstelling van de interne organisatie of klantenbestand. Dit vraagt om een herbezinning van de wijze van communicatie en leidinggeven.