Advies

Een sparringspartner zijn voor direktie/bestuurder in een veranderingsproces. Hierbij is de betrokkenheid bij de klant van belang.

Vraag: Meedenken hoe organisatie effectiever kan inspelen op de veranderende vraag vanuit de omgeving.

Aanpak: Focus op de kansen. Oplossingsgericht denken.

Resultaat: Een herinrichting van de organisatie. Keuzes gemaakt en aanpak om deze te realiseren.