Interim management

Organisaties hebben steeds vaker te maken met veranderende omgevingseisen. Dit vraagt veelal een heroverweging van zaken. Verandermanagement is een vakmanschap waarbij ik van aanpakken en doorpakken hou.  Organisaties bestaan uit formele en informele stromen.

Medewerkers die niet functioneren. Is dit vanwege onvermogen of speelt hier een ander belang?. Gedragsverandering is een vereiste om organisaties beter te laten functioneren. Hierbij dient de aansturing en rolduidelijkheid waar nodig aangescherpt te worden. Het is van belang om niet probleemgericht te handelen maar oplossingsgericht. Hierbij kunnen processen/structuren/procedures geoptimaliseerd worden, maar het bereiken van het eindresultaat blijft leidend.

 

Op welke manier een probleem wordt aangepakt is afhankelijk van de complexiteit en de vraag hierbij. Ik voel mij hierbij verantwoordelijk en mijn inzet kenmerkt zich door gedrevenheid. Ik kan putten uit een ruime ervaring van ruim 18 jaar op dit gebied. Hierbij staat samenwerken bij mij hoog in het vaandel,  maar wel resultaatgericht. Waar nodig kracht toepassen en een confrontatie niet uit de weg gaan.

Vraagstuk: Onderwijsinstelling kampt met financiële tekorten/Aansturingsproblemen

Aanpak: reduceren van personeels-, huisvesting-, en ICT- kosten. Daarnaast optimalisatie van de bedrijfsvoering, en het herinrichten van een aantal uitvoeringszaken. Duidelijkheid scheppen over rollen, taken en verantwoordelijkheden (eigenaarschap). Scherpe aansturing en aanspreken.

Hoe: In een projektstruktuur, met duidelijk opdrachten en een scherpe aansturing hierop.

Resultaat: Binnen enkele maanden reductie van kosten gerealiseerd. Alle betrokkenen een duidelijke rol met verantwoordelijkheden gegeven. Een aantal organisatieonderdelen opnieuw ingericht. Sturingsmodellen ontwikkeld. In de uitvoering processen geoptimaliseerd.