"Testimonial"

Naima Zefzafi is gedurende bijna een jaar als directeur ad interim verbonden geweest aan ROC Midden-Nederland. Zij was verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Participatieopleidingen. Haar taak luidde kort en goed het realiseren van een reorganisatie, een forste formatiereductie en een verlaging van de kosten. Naima is daar op een voortreffelijke wijze in geslaagd. Op een heldere en open wijze heeft zij zeer daadkrachtig invulling gegeven aan de bestuurlijke opdracht. Zij werkte onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid en functioneerde naar mijn volle tevredenheid. Voor complexe opgaven kan ik Naima Zefzafi van harte aanbevelen als interim-bestuurder of directeur. - Leonard Geluk, voorzitter CvB ROC Midden Nederland.

Advies

Een sparringspartner zijn voor direktie/bestuurder in een veranderingsproces. Hierbij is de betrokkenheid bij de klant van belang.

Vraag: Meedenken hoe organisatie effectiever kan inspelen op de veranderende vraag vanuit de omgeving.

Coaching

Door de jaren heen heb ik veel managers mogen begeleiden in hun werkomgeving. Hierbij ondersteun ik hen bij hun persoonlijke groei. Hierbij is de balans tussen zorg en confrontatie van wezenlijk belang.

Interim management

Organisaties hebben steeds vaker te maken met veranderende omgevingseisen. Dit vraagt veelal een heroverweging van zaken. Verandermanagement is een vakmanschap waarbij ik van aanpakken en doorpakken hou.  Organisaties bestaan uit formele en informele stromen.